FAQ Absolutoryjny

FAQ: 

Jak należy rozumieć kompleksową organizację, tzn. za co odpowiadają studenci, a za co Organizator?

Student wyrażający chęć udziału w uroczystości zobowiązany jest do dostarczenia swojego zdjęcia portretowego lub wzięcia udziału w sesji grupowej, gdzie takie zdjęcie zostanie wykonane, podania wzrostu, w celu dopasowania odpowiedniej togi, zaproszenia swoich rodziców i promotora oraz wpłacenia ustalonej kwoty na konto Organizatora. Za pozostałe kwestie związane z uroczystością odpowiada Organizator.

Gdzie i kiedy odbywają się uroczystości absolutorium i dyplomatorium?

Uroczystości odbywają się w auli Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Podgórnej 50
w piątki, w godz. 15.00 - 18.00 oraz w soboty w godz. 9.00 - 18.00. w miesiącach maj / czerwiec.

Co z zaproszeniami? Ile osób mogę zaprosić?

Aula Uniwersytecka liczy 480 miejsc. W jednej uroczystości zazwyczaj udział bierze udział ok. 130 absolwentów ,
w związku z tym liczba zaproszonych gości przypadająca na jednego absolwenta waha się od 2-4 osób (wyznaczonej liczby nie można przekroczyć, ze względu na przepisy BHP i wygląd całej uroczystości). W pakiecie otrzymujecie fotorelację z uroczystości, udostępnioną na naszych serwerach, dzięki czemu możecie podzielić się swoimi przeżyciami
z bliskimi i znajomi, którzy nie mogli na uroczystości być.

Kto przemawia w imieniu absolwentów?

Zwyczajowo przemawiającym podczas uroczystości jest starosta lub starości - w przypadku absolutoriów wydziałowych. Wybór reprezentanta kierunku należy jednak tylko do Was. Osobom, które chciałyby tego dnia stanąć na czele swojej grupy i wypowiedzieć się w jej imieniu, lecz nie mają pomysłu na formę przemówienia, chętnie udzielamy pomocy
w przygotowaniu scenariusza.

Czy wszyscy Wykładowcy oraz Władze uczelni są już odgórnie zaproszeni?

Tak, wszyscy Wykładowcy oraz Władze Uczelni zapraszani są przez Organizatora na uroczystości absolutoryjne i dyplomatoryjne. W przypadku promotorów namawiamy jednak studentów do zapraszania osobiście – Promotorom na pewno będzie bardzo miło jeśli to Wy wręczycie im zaproszenie.

Czy kwiaty dla Wykładowców również są już zakupione?

Tak. 3 dni przed uroczystością starości poszczególnych kierunków zgłaszają Organizatorowi nazwiska wykładowców, którzy potwierdzili swoją obecność. Na podstawie listy zgłoszonych nazwisk przygotowujemy kwiaty i odpowiednie togi dla kadry naukowej.

Czy na absolutorium dostanę dyplom?

Nie, ponieważ uroczystość absolutoryjna ma charakter symboliczny i nie jest równoznaczna z ukończeniem studiów. Na uroczystości każdy absolwent otrzymuje pamiątkowe tableau ze zdjęciami kolegów z roku oraz kadry naukowej i Władz Uczelni. Projekt tableau uzgadniamy ze starostami. Dyplom wręczany jest wyłącznie na uroczystości dyplomatorium.

Czy birety mają rozmiary?

Rozmiar biretu jest uniwersalny. Każdy biret posiada regulator w postaci wszytego ściągacza. Biret zawsze jest własnością studenta, w odróżnieniu do togi, nie podlega zwrotowi.

Czy będę miał możliwość wykonania sobie zdjęcia w todze?

Tak, jeżeli Wyznaczycie termin zdjęć, to każdemu z Was wykonamy pamiątkową fotografię w todze i birecie na około miesiąc przed uroczystością absolutorium. Dodatkowo każdą uroczystość obsługuje ekipa fotoreporterów, która wykonuje zdjęcia podczas uroczystości, zdjęcia grupowe i zdjęcia „na życzenie”, np. z rodziną czy znajomymi. Cały materiał fotograficzny udostępniany jest na serwerze Organizatora w ciągu 14 dni od daty absolutorium.

Czy udział w absolutorium jest obowiązkowy?

Absolutnie NIE! Udział studentów w uroczystości jest dobrowolny.

Do kiedy mogę zrezygnować z uroczystości absolutoryjnych?

Z uroczystości absolutoryjnych można zrezygnować do 14 dni przed uroczystością. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem rezygnacji, znajdującym się w zakładce do pobrania.

Co jeśli, dowiem się dzień przed uroczystością, że nie będę mógł wziąć w niej udziału?

Koszty wówczas nie są zwracane. Nie musisz również informować o tym organizatorów. Twoje nazwisko i tak zostanie wyczytane na uroczystości. Później przez rok masz możliwość odbioru swojej karty absolutoryjnej wraz z płytą DVD i ewentualnie tableau, jeżeli zostało zamówione.