Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Zielonogórskiego „UZeciak” - to inicjatywa absolwentów i studentów, których celem jest wspólne działanie na rzecz środowiska akademickiego, miasta Zielona Góra oraz województwa lubuskiego. Chyba każdemu z nas ciężko jest wyobrazić sobie Zielona Górę bez Uniwersytetu, a Uniwersytet to przede wszystkim studenci, którzy wraz z ukończeniem studiów podejmują pracę zawodową, zakładają swoje rodziny właśnie w winnym grodzie.


Ideą, która przyświecała utworzeniu Stowarzyszenia była chęć zatrzymania przy Uniwersytecie Zielonogórskim osób, które w czasie swoich studiów na Uczelni skupiały się na działalności społecznej i naukowej w kołach naukowych i organizacjach studenckich. Osób, które swoim doświadczeniem i zapałem mogą pomagać i kreować nowe możliwości dla młodszych koleżanek i kolegów – aktualnych studentów naszej Uczelni. Chcemy w ten sposób zainicjować stworzenie nowego obszaru współpracy wszystkich osób, którym ta idea jest bliska.