Władze stowarzyszenia

Marek Herejczak – prezes zarządu, absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego. Aktywny działacz studencki, założyciel i współzałożyciel organizacji studenckich na Uniwersytecie
Zielonogórskim. Członek Parlamentu Studenckiego UZ w latach 2007 – 2011, przewodniczący Komisji ds. Kół Naukowych i Organizacji Studenckich PS UZ. Reprezentant studentów Wydziału Humanistycznego zarówno w Radzie Wydziału jak i Senacie UZ. Organizator wielu przedsięwzięć, w tym Dni Kultury Studenckiej „Bachanalia” – przewodniczący komitetu organizacyjnego w latach 2010 i 2011.


Krzysztof Burda – członek zarządu, absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego, aktywny działacz studencki, współpracownik mediów studenckich UZ, członek i przewodniczący Akademickiego Koła Fotograficznego „Flesz”, współorganizator Festiwalu Piosenki Nieobojętnej „Włóczęga” oraz Dni Kultury Studenckiej „Bachanalia”.